Første Loxone-system installert og i drift

Våre tre første Loxone system er installert og satt i drift!

  1. Et system for styring av panelovn, logging og styring av varmtvannsbereder og lading av hybridbil
  2. Et system for styring av vannbåren varme, ventilasjon og lys
  3. Et system som kun styrer lys.

På Krapfoss i Moss har et komplett styringssystem blitt installert, slik at vannbåren varme i gulvene og luftesystemet fra Flexit styres fra en Loxone Miniserver. I tillegg til diverse sensorer, trådløse brytere og kontakter, er det installert følgende hovedenheter:

  1. Miniserver (hjernen i systemet)
  2. Modbusutvidelse (for å snakke med Flexit og strømmålere)
  3. Airbase (for å kunne koble til trådløse enheter)
  4. 1-wireutvidelse (for å måle temperaturer)
  5. Loxone-utvidelse (flere inn/utganger)

Disse er alle koblet sammen på en buss, og forsynt fra en strømforsyning. Det er satt opp logging av strømforbruk og temperaturer. For å tilpasse strømforbruket til framtidig timesavregning av strømmen, er det installert en styring av varmekolben til varmvannsberederen slik at denne kun er på mellom 21 og 06 (når strømmen er billigst).

Viser tidsstyring av varmtvannsbereder med mulighet for manuell overstyring © MossTek AS

Viser tidsstyring av varmtvannsbereder med mulighet for manuell overstyring © MossTek AS