Oppdatert SW fra Loxone

Loxone har kommet med en ny SW til miniserveren. Denne bringer med seg flere fine muligheter for endring og tilpasning på brukernivå. «Autopilot»-designer kan benyttes for å lage styrte avhengigheter, f.eks. at musikken startes når alarmen slås av eller at lyset slukkes når alarmen slås på. Siste firmwareversjon for både miniserver og Loxone Config er nå 8.0.7.19. Configprogrammet har også fått et bedre grafisk grensesnitt, der det er logiske og forskjellige ikoner for forskjellig utstyr.

Skjermdump fra Loxone Config 8.0.7.19

Skjermdump fra Loxone Config 8.0.7.19